Flugblomster, Ophrys Insectífera

 

Flugblomster_1w.jpg (39121 bytes)

 

Flugblomster är den enda svenska arten av det stora släktet Ophrys. Varför den kallas flugblomster är lika klart som att det är en annorlunda och mycket vacker orkidée. Utseendet på de enskilda blommorna är förvillande likt en fluga och detta är en sinnrik anpassning till växtens pollinatör. Två smala rödbruna kalkblad bildar "insektens" antenner och den stora flikade läppen utgör resten av insektsimitationen. Flugblomstret pollineras av två arter av gaddsteklar som lockas till blomman dels av doften och dels av utseendet. Doften liknar den från en gaddstekelhona och detta tillsammans med "flugimitationen" gör att hannar söker sig till blommorna och vid sina försök att para sig med blomman pollinerar de den.

Flugblomstret växer på kalkrik mark, den återfinns både i kärr och på öppna eller glest buskbevuxna ängar. Flugblomster blommar från mitten på maj till midsommartid. Orkidéen förekommer på Gotland och framförallt på Öland där den på vissa lokaler är talrik, i öriga delar av landet får den betecknas som sällsynt förekommande upp till Jämtland.

 

Flugblomster_2w.jpg (17023 bytes)