Grönkulla, Dactylorhíza Víridis

 

Grönkulla i två färgvarinater.

Grönkullan är en orkidée som finns i stora delar av vårt land, både på spridda lokaler i södra Sverige och allmänt i fjälltrakterna. Grönkullan finns i olika färgvarianter från en nästan helt grön till en med inslag av rödbrunt i blommorna. Höjden varierar från c:a 15 till 25cm. De svagt doftande blommorna har en lång hängande treflikig läpp. Grönkulla blommar i juni och juli beroende på växtlokalens läge. Man kan hitta Grönkullan i skuggan under lövträd, på öppna ängs- och hedmarker som exempelvis på Ölands alvar och i fjälltrakterna även över trädgränsen på fjällängar och i kanterna på kärrmark.

 

Grönkulla på Öland

 

Grönkulla med inslag av rödbrunt i blommorna