Guckusko, Cypripédium calcéolus

Guckusko

Guckusko är väl i alla fall kungen eller ska vi säga drottningen bland de Svenska orkidéerna. Det är väl inte många som lämnas oberörda när man hittar ett bestånd av blommande Guckusko. Denna orkidée som blir upp emot en halv meter hög och blommar i täta grupper. Man hittar Guckuskon på några få lokaler på Öland och Gotland, längre norrut i landet förekommer den något vanligare. Guckuskon trivs på lövängar och i lundar men även i öppna kärrmarker och i skogar, exempelvis så finns ett par lokaler i den Öländska mittlandsskogen. Den kräver dock kalkrik mark.

Blomningen inträffar från mitten av juni och fram i början av juli, den kan vara upp emot två veckor. På varje stjälk, som även har ett antal breda blad längs större delen, sitter en till tre mycket vackra stora blommor med en gul läpp och rödbruna kalkblad. Den gula läppen som liknar en liten toffel, det latinska calceolus betyder liten sko, har en speciell uppgift vid blommans fortplantning. När en insekt landar på läppens glatta inåtböjda kant förlorar den ofta fotfästet och ramlar ner i "skon". Det är omöjligt för insekten att ta sig tillbaka samma väg som den kommit utan med små genomskinliga områden på den bakre delen av läppen som navigeringshjälp börjar den krypa innåt i läppen. Detta är den enda vägen ut eftersom det finns en trång passage under ståndarna och som tack för sin frihet pollinerar insekten Guckuskon på sin väg ut.

Första gången jag såg Guckusko var i den Öländska mittlandsskogen på en plats som ligger i närheten av Gillsätra. En annan bra lokal är Brännberget norr om Skellefteå.

 

Guckusko_2w.jpg (17243 bytes)