Honungsblomster, Hermínium monórchis

Honungsblomster är en av våra mindre orkidéer, den blir oftast mellan 10-15 cm hög och kan vara svår att hitta dels på grund av sin storlek och dels på grund av dess gulgröna färg som gör att den lätt smälter samman med angränsande växtlighet. Blommorna som är små och oftast sammandragna ser inte ut som de helt slagit ut, den tunglika läppen skiljer sig inte så mycket från övriga kalkblad och blomman saknar sporre. Vid basen av den smala gulgröna stjälken växer två mörkare gröna blad, dessa är breda med rundad spets. Honungsblomster som blommar i början av sommaren kräver kalkrik mark. Den återfinns framförallt på Öland och Gotland där den kan växa i olika miljöer, gräsmark, ängar, lövskog och inte minst på alvaret, där inte sällan i skuggan av enbuskar.