Kal knipprot, Epipáctis Phyllánthes

 

 

Kal knipprot anses ibland vara en varitet av Skogsknipprot men det är nu allmänt accepterat att kal knipprot är en egen art även om det inte sällan förekommer mellanformer. Kal knipprot är en mindre art än Skogsknipproten, lägre och mycket spensligare. Hela örten är grön, den saknar helt inslag av rosa och purpur som finns hos Skogsknipproten. Bladen längs den kala eller nästan kala stjälken är mindre och färre och de hängande blommorna varierar i utseende. Vissa blommor är slutna och andra öppnar sig lite men ofta inte helt. Antalet blommor i blomställningen, som även hos Kal knipprot tenderar att vara något osymetrisk, är ofta inte mer än 6-10 st blommor. Kal knipprot blommar under andra halvan av juli och några dagar in i augusti, utbredningen är dåligt känd men Kal knipprot finns på Öland, Gotland och på spridda lokaler i sydsverige upp till Östergötland.