Kärrknipprot, Epipáctis Palústris

 

 

Kärrknipproten skiljer sig från de andra Epipactis arterna både genom sitt utseende och sin växtplats. Kärrknipproten växer i kalk kärren tillsammans med Luktsporre, Brudsporre, Vaxnyckel och Blodnyckel m.fl. Blommningen inträffar under högsommaren med början strax efter midsommar och den varar till andra halvan av juli. De stora blommorna med sin vita läpp och sina mörkrosa kalkblad sitter i ett glest ax som verkar avhugget i toppen. Bladen som sitter spridda längs stjälken är smala och liknar mer de övre bladen hos Skogsknipprot vars blad på nedre halvan av stjälken är kraftigt rundade. Kärrknipproten är allmän i Öland och Gotlands rikekärr och i övriga landet är den spridd upp till Jämtland.