Klubbsporre, Pseudórchis Albida

 

Låglandets Klubbsporre är sällsynt och förekommer endast på ett fåtal fjällnära lokaler samt i ett område i sydvästra Götaland, där den anses utrotningshotad på grund av igenväxningen. Denna variant av Klubbsporren är i motsats till Fjällklubbsporren inte kalkälskande och har därför helt andra krav på växtplats även om man kan hitta båda varianterna relativt nära varandra i Härjedalen. Låglandsklubbsporren är mera högvuxen och blir i allmänhet mellan 20-30 cm. Den är även slankare än fjällvarianten och blomaxet upptar en mindre del av växten på låglandsvarianten.

 

Örtbladen är slankare och längre, precis som hela växten som ger ett inte så kraftfullt intryck, än fjällvariantens örtblad vars nedersta blad är breda. Blommorna är vita eller grönvita och läppen är treflikad med en betydligt längre mittflik än hos Fjällklubbsporrens blomma. Blomningstiden är i södra Sverige från andra halvan av juni och någon vecka in i juli, i norra Sverige blommar den i mitten av juli.