Klubbsporre, Pesudórchis Straminea

 

Fjällklubbsporren är en kalkälskande orkidée som växer på kalfjällets gräs- eller rishedar. Man hittar ofta Grönkulla och Brudsporre på samma lokaler. Klubbsporren förekommer oftast i enstaka exemplar på lokalerna.

Klubbsporren är 10-20 cm hög och har ett tätblommigt ax. Vid marken sitter två-tre örtblad, stjälken i övrigt har endast något kort lansettlikt örtblad. Blommorna är vita- gulvita med en sporre som är som blomman i övrigt eller något grönare. Läppen är tredelad och hos Fjällklubbsporren i motsats till låglands varianten är alla tre flikarna lika långa, men mittfliken är bredare. Fjällklubbsporren blommar i juli och längst i norr även in i augusti, blomningstiden är även beroende på höjden över havet och lokalens läge. Fjällklubbsporren förekommer på kalkrika fjäll från Härjedalen i söder till Torne lappmark i norr.