Knärot, Goodyéra répens

Knärot    Knärot_2w.jpg (16057 bytes)

Knäroten är en liten orkidée som blommar på sensommaren och hösten. Blomningen börjar i andra halvan av juli och kan sträcka sig in i september. Knärot trivs bäst inne i de risiga skogarna. Blommorna sitter relativt glest på den övre halvan av stammen oftast placerade på den ena sidan. Den yttre delen av läppen är tungliknande, den inre delen är skållik och avsöndrar nektar. För att denna orkidée ska trivas fodras skugga från stora barrträd, jag har tyvärr sett flera fina Knärotslokaler förstöras genom skogsavverkning, den kräver inte kalkrik jord. När man hittar Knärot är det vanligen ett antal blommor på samma plats eftersom den sprider sig inte bara genom sina mikroskopiskt små frön utan även genom utlöpare från jordstammen.