Korallrot, Corallorhiza Trifida

 

 

Korallroten är en saprofytisk orkidée och är trots att den har lite klorofyll mycket beroende av den svamp som växer runt rotknölarna. Korallroten växer helst i fuktiga skogar, sumpmark, eller i kanterna av ett kärr. Den blommar på försommaren i maj-juni. Denna inte kalkberoende orkidée kan ofta hittas på samma ställe som spindelblomster och efter som blomningen är samtidig så kan det var lönande att titta lite extra efter den andra om man hittat en av dem. Korallroten har en gles blomställning med 4-10 blommor på en smal förhållandevis hög stjälk som omges av bladslidor. Blomman är ofta omkring 20 cm höga. Den enskilda blomman består av tre sammanböjda blad, två böjda utåtriktade och läppen. Läppen som är vit med mörkrosa fläckar eller strimmor har en kanal  i mitten men blomman har ingen nektar att locka pollinerande insekter med. Trots att Korallroten besöks av små insekter är kanske självpollination det viktigaste sättet för växten att föröka sig. Korallroten är spridd över hela Sverige, på vissa ställen tämligen allmän men på Öland och Gotland är den mera sällsynt.