Myggblomster, Hammarbýa paludósa

Myggblomster   

Myggblomster är en av våra minsta orkidéer och man får anstränga sig mycket för att hitta den även om man vet var den borde finnas, eller till och med var den fans i går! Titta på bilden nedanför där finns flera blommor.

Myggblomster

Orkidéen är grön och med sin färg och sin storlek på endast 6-10 cm så smälter den samman med omgivningen så den blir nästan omöjlig att finna. Jag och en vän gick och letade flera timmar i ett litet kärr på norra Öland innan vi fann Myggblomstret, det gäller ju att gå försiktigt också man vill inte trampa på den heller.....

Myggblomster blommar mitt i sommaren, andra veckan i juli och några veckor framåt. Blomställningen är relativt tät och upptar halva blommans höjd. Blomställningen på Myggblomster är i motsats till de flesta Svenska orkidéer vriden ett helt varv varför läppen kommer att peka uppåt. Vanligast är att läppen är vriden ett halvt varv så läppen pekar neråt. Myggblomster före kommer sällsynt i hela landet men det är oftast endast ett fåtal exemplar på varje växtplats. Den växer oftast i våtmarker med vitmossa och är inte extremt kalkkrävande.

 

Myggblomster