Nattviol, Platanthéra Bifólia

 

Nattviol_1w.jpg (39450 bytes)

 

Nattviol intar en särskild plats i vår folktro och naturromantik, den förknippas ofta med midsommar och den mystik som omger den. Nattviolens nejlikoliknande doft sprider sig i försommarnatten från mitten av juni och några veckor framåt, det är så att blomman doftar starkare på kvällen och natten än på dagen. Detta beror på att Nattviolen pollineras av nattfjärilar som med sina långa sugsnablar når fram till den nektar som finns i den djupa sporren. När insekten sätter sig på blomman och kryper så nära som möjligt fastnar blommans två pollensäckar med sina klibbskivor på insektens huvud och följer med till nästa blomma. Ett säkert sätt att skilja vanlig Nattviol från den grönvita är dessa pollensäckars placering i blomman. Hos Nattviolen sitter de tätt tillsammans medan de hos den grönvita Nattviolen sitter med ett mellanrum. Nattviolen kan bli upp mot en halv meter hög och vid basen av stjälken sitter ett par stora tunglika blad. Högre upp på stjälken sitter ett antal små smala blad. Blommorna sitter i ett glest lite pyramidformat ax och har en färg som varierar lite med olika vita nyanser, gulvita-vita-grönvita. Nattviolen växer på de mest skiftande platser örtrika skogar, ängar, kärr och i dikeskanter. I södra Sveriges kusttrakter och på Öland och Gotland är Nattviolen tämligen allmän men förekommer upp till södra Lappland.

 

Nattviol_2w.jpg (21632 bytes)

 

Det finns även en variant av Nattviol som blommar ett par veckor tidigare än den vanliga. Denna variant är något mera högvuxen än den vanliga och har en extra lång sporre, den är i det närmaste dubbelt så lång som vanligt. Nedan är en bild på denna variant, den är fotograferad i närheten av Ismantorps fornborg på Öland i början av juni.

 

Nattviol_3xlw.jpg (24782 bytes)