Grönvit Nattviol, Platanthéra Chlorántha

 

NattviolG_1w.jpg (40260 bytes)

 

Grönvit Nattviol förväxlas ofta med den vanliga Nattviolen, många har inte ens reflekterat över att det finns två olika arter an Nattviol. Den grönvita varianten är betydligt kraftigare, ibland något högre och har ofta ett tätare ax och den doftar också svagare. Studerar man den enskilda blomman finner man att den Grönvita Nattviolen har en läpp som är kraftigare grönfärgad än Nattviolens. Blomman är också något större och har ofta en vit färg som drar mer mot grönvitt än mot gulvitt. Det säkraste sättet att skilja arterna åt är att studera pollensäckarnas placering. De sitter hos den Grönvita Nattviolen betydligt längre från varandra, jämför med Nattviolen. Blomningen infaller samtidigt med den vanliga Nattviolens, kanske någon vecka senare. Arten är något mera sydlig i sin utbredning och har från att vara ovanligare än Nattviolen i en del områden blivit den vanligaste arten av de två. Grönvit Nattviol är också något mera kakälskande och skuggföredragande, att den föredrar skuggigare växtplatser kan vara en bidragande orsak till att den blir vanligare genom den tilltagande förbuskningen av landskapet.

 

NattviolG_2w.jpg (21516 bytes)