Röd Skogslilja, Cephalanthéra rúbra

 

Röd Skogslilja är spensligare än sin nära släkting Vit Skogslilja och den är betydligt mer sällsynt. Den Röda Skogsliljan som i Sverige har sin nordgräns för utbredingen hittas på spridda lokaler upp till Värmland. De största förekomsterna är på Gotland där den i kustnära lägen förekomer rikligt. Röd Skogslilja är mera kalkkrävande än Vit Skogslilja men växer å andra sidan på torrare marker. Blomställningen är glesare med färre blommor och längs den 30-40cm höga stjälken, ofta något sick-sackformad, växer med jämna mellanrum smala lansettlika blad. Den vackra röda blomman saknar liksom Stor- och Vit Skogslilja sporre. Röd Skogslilja blommar något senare än den Vita, blommningen inleds någon vecka in i juni och varar till början av juli.