Stor Skogslilja, Cephalanthéra damasónium

 

Stor Skogslilja ger trots sitt namn ett mer oansenligt intryck än den Vita Skogsliljan. Detta beror kanske på att blommorna är färre och glesare placerade och att de svagt gultonade blommorna inte kontrasterar lika mycket mot omgivningen och växtens gröna delar som blommorna hos Vit Skogslilja. Stor Skogslilja växer liksom den Röda på torrare mark och den har liksom sina släktingar kraftiga djupt liggande jordstammar. De breda bladen längs stjälken, bladen är rundare än hos de andra två Skogsliljorna men inte lika kraftiga som hos den Vita, övergår succesivt i stödblad som blir allt mindre mot blommans topp. Blommorna som kan vara från nästan helt vita till svagt gula, eller gräddfärgade, är mer slutna än hos Vit- och Röd Skogslilja. Stor Skogsslilja blommar först vid ungefär tio års ålder och blomningen inträffar från mitten av juni till mitten av juli. Blommorna pollineras i bland av bin men eftersom den är mera sluten är självpollinering vanlig hos Stor Skogslilja. Dett är möjligt genom att eget pollen faller ner på märket. Stor Skogsslilja har sin nordgräns för utbredningen i Sverige där den förekommer endast på Gotland. I övriga Norden växer den endast på Möns klint i Danmark.