Salepsrot, Anacámptis pyramidális

Salepsrot

Salepsroten är en upp till 50cm hög orkidé som blommar på högsommaren. Den spensliga stjälken har lansett formade blad vid basen, längre upp på stjälken förekommer i bland mindre blad. Det täta blomaxet är oftast pyramidformat. Blommorna är oftast kraftigt röd/purpurfärgade, vita blommor förekommer mycket sällsynt. Salepsroten blommar först efter 5-10 års tillväxt. Under den perioden är den mycket beroende av sin mykhorizasvamp. Salepsroten är kustbunden och kräver extremt kalkrik mark och de enda förekomsterna i Sverige av denna sydliga orkidée är på Öland och Gotland.

Ett bra ställe om man vill se Salepsroten är "Salepsängen" eller Enerumsängen som den också kallas. Den ligger c:a 2,5 km söder om Byxelkrok på Öland, omedelbart öster om kustvägen mellan Byxelkrok och Äleklinta. Salepsroten växer här på ganska torr ängsmark.

Ett trevligt minne av Salepsroten har jag från Gotland när jag var och besökte en av öns större turistmål och bara 100 m från parkeringsplatsen hittade jag ett fantastiskt bestånd av Salepsrot. Det var mer än 100 blommor som växte på en äng med lite högre gräs och i skuggan av tallar. Bilderna på denna sida är därifrån.

 

Salepsrot_2w.jpg (19845 bytes)