Skogsknipprot, Epipáctis Helleboríne

 

 

Skogsknipproten är lika hög som Purpurknipproten men betydligt kraftigare. Den blommar under andra halvan av juli till mitten av augusti. Växtplatserna är örtrika lundar och lövskogar. De kraftigaste exemplaren av Skogsknipprot har jag hittat i mittlandsskogen på Öland, ett fantastiskt lövskogsområde med öppna områden insprängda, odlingsmark och områden där det är glesare mellan träden/buskarna som där de står som tätast gör det nästan omöjligt att ta sig fram. Detta är samma marker där man på någon enstaka plats kan hitta Guckuskon. Skogsknipproten finns spridd från sydligaste Sverige till Jämtland.

 

 

Längs den kraftiga stjälken som ofta är lite mörkare på den nedre delen växer kraftiga breda blad som närmast axet ersätts av några smala lancettformade blad som mer liknar de kraftiga stödblad som sitter vid vid de enskilda blommorna i blomställningen. Blommorna sitter i en kraftig blomställning runt hela stjälken men man kan ofta ana en liten osymetri, det verkar som lite av Purpurknipprotens ensidiga blomställning finns även hos vissa exemplar av Skogsknipprot. Färgen på blommorna varierar från gröna nyanser över ljust rosa till mörkt rosa som nästan kan likna färgen hos Purpurknipproten. Läppen har en kraftigt markerad skål med nektar som lockar getingar, humlor och bin som svarar för pollineringen.