Spindelblomster, Listéra Cordáta

 

 

Spindelblomster är en oansenlig liten orkidé som inte blir mer än 10-15 cm och eftersom den ofta växer bland mossa på relativt fuktiga platser i granskogen, gärna nära vatten av något slag, en bäck eller kanten av en göl, är den ofta svår att upptäcka. Stjälken är gracil och kan ibland vara lite rödaktig och ungefär mitt emellan marken och blomställningen sitter ett par hjärtformade små blad. Blomställningen är relativt gles och innehåller 10-20 blommor. Läppen på blommorna är djupt kluven och saknar närmaste släktingen, Tvåblads, nektarkanal. Blomman har två färger grön och mörkt röd, liknande Purpurknipprotens färg. Spindelblomster förökar sig både genom spridande av frö och med hjälp av det underjordiska stam- rotsystemet. Spindelblomster blommar på försommaren, slutet av maj och in i juni och finns i hela landet, mera allmänt i norra delarna av landet men den kan hittas ner till norra Skånes skogstrakter.