månen, stormarnas ocean syns tydligare än stillhetens hav....