nektar och pollen är eftersökt, både humla och fjäril hittar något hos höstblommorna