Karl X mur, 4611 meter stenmur som skiljer kungsgården från resten av södra öland