från grönt via gult och rött till grått, det är hösten