östraskärgården, utsikt från lotstornet på långören mot stenshamn/utlängan