småkåsarna på Flakskär

Argo i en av storkåsarna på Flakskär, igen......