Vit Skogslilja, Cephalanthéra longifólia

 

Vit Skogslilja är en relativt stor iögonenfallande orkidée, den kallas i bland "Vita Frun". Det är den vanligast förekommande av våra tre "skogslilje" orkidéer. Vit Skogslilja hittar man främst i ängslövskogar men även på öppnare marker som igenväxande ängsmark, på norra Öland finns stora bestånd i tallskogarne i Böda kronopark. Skogsfrun är mindre kalkkrävande än Röd- och Stor Skogslilja men den trivs bättre om den står där det är lite fuktigt. Blomställningen är tätare och framför allt har den fler blommor än sina två släktingar, stödbladen är korta men längs nedre delen av den i bland 50 cm höga stjälken sitter långa ganska kraftiga blad. Den Vita Skogsliljan blommar i slutet av maj, hela juni och in i juli. Pollineringen sköts ofta om av bin eller steklar även om självpollinering i bland förekommer. Vit Skogslilja sätter frö och vissnar ganska tidigt och detta är en fördel för växten eftersom den då har större möjligheter att hålla sig kvar på slåttermarker. I Sverige finns Vit Skogslilja från Skåne och norr ut upp till Uppland samt på Öland och Gotland, den är kustbunden och förekommer rikligt i Stockholms skärgård. Hybrider mella Vit- och Röd Skogslilja sägs förekomma men jag har inte träffat på någon.